Posts Tagged ‘bibliografia maturalna’

1. Biblia
2. J. Conrad, Jądro ciemności, Warszawa 1980.
3. F. Dostojewski, Zbrodnia i kara, Warszawa 1984.
4. I. Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, Warszawa 1978.
5. J. Słowacki, Balladyna, Warszawa 1988.
6. J. Słowacki, Kordian, Warszawa 1989.
7. J. Parandowski, Mitologia, Warszawa 1980.

Bibliografia przedmiotowa:

1. M. Klimowicz, Oświecenie, Warszawa 1977.
2. W. Nabokov, Wykłady o literaturze rosyjskiej, Warszawa 2002.
3. Leksykon pisarzy świata XX wieku, red. zbiorowa, Warszawa 1993.
4. Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1976.

Bibliografia podmiotowa:

1. A. Fredro, Zemsta, Warszawa 1956.
2. I. Krasicki, Monachomachia, [w:] K. Mrowcewicz , Starożytność- oświecenie, , Warszawa 1996
3. J. Kochanowski, O Koźle, [w:] Starożytność- oświecenie, K. Mrowcewicz, Warszawa 1996.
4. Molier, Świętoszek, Warszawa 1978.
5. S. Mrożek, Tango, Warszawa 1999.
6. Słota, O zachowaniu się przy stole, [w:] M. Adamczyk, B. Chrząstowska. J. T. Pokrzywniak, Starożytność- oświecenie, Warszawa 1996.
7. W. Szekspir, Poskromienie złośnicy, Warszawa 1987.
8. Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią, [w:] M. Adamczyk, B. Chrząstowska, J. T. Pokrzywniak, Starożytność- oświecenie, Warszawa 1996.

Bibliografia przedmiotowa:

1. Z. Libera, Oświecenie, Warszawa 1991.
2. W. Ligęza, Parabole Mrożka, [w:] W kręgu przemian polskiej prozy XX wieku, praca zbiorowa, Wrocław 1978.
3. J. Ziomek, Renesans, Warszawa 1973.

Bibliografia podmiotowa:
1. T. Konwicki, Kompleks polski, Warszawa 1988.
2. H. Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem, warszawa 2000.
3. A. Mickiewicz, Reduta Ordona [w:] tegoż Wybór poezji, Warszawa 1978.
4. J. Słowacki, Kordian, Warszawa 1998.
5. J. Słowacki, Sowiński w okopach Woli, [w:] Romantyzm, S. Makowski, Warsawa 1996.
6. E. Orzeszkowa, Gloria victis, Warszawa 2001.
7. E. Orzeszkowa, Nad Niemnem, Warszawa 1986.
8. S. Wyspiański, Wesele, Warszawa 1988.
9. S. Żeromski, Echa leśne, [w:] tegoż, Opowiadania, Warszawa 1976.

Bibliografia przedmiotowa:

1. Z. J. Adamczyk, Powstanie styczniowe w twórczości Stefana Żeromskiego, [w:] „Język Polski w Szkole Średniej” 1992/ 1993, nr 4.
2. A. Mackiewicz, Artur Grottger i proza o tematyce powstańczej, [w:] „Język Polski
w Szkole Średniej” 1992/ 1993, nr 4.
3. S. Makowski, Romantyzm, Warszawa 1996.
4. J. Przyboś, Czytając Mickiewicza, Warszawa 1956

Materiały pomocnicze:

1. A. Grottger, „Bój” [w:] Malarstwo Artura Grottgera , pr. zbiorowa, Warszawa 1996.
2. J. Matejko, „Kościuszko pod Racławicami” [w:] Encyklopedia powszechna, Warszawa 1998.
3. W. Kossak, „Śmierć generała Swoińskiego na szańcach Woli”, „Olszynka grochowska” [w:] Malarstwo Wojciecha Kossaka, Pr. Zbiorowa, Warszawa

Bibliografia podmiotowa:

1. A. Fredro, Zemsta, Horyzont, Kraków 2003;
2. M. Dąbrowska, Na wsi wesele, Czytelnik, Warszawa 1975;
3. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Czytelnik, Warszawa 1973;
4. S. Mrożek, Tango, Nasza Księgarnia, Warszawa 1982;
5. E. Orzeszkowa, Nad Niemnem, Dom Książki, Kraków 1991;
6. M. Pawlikowska- Jasnorzewska, Ślub [w:] Poezje wybrane, Dom Książki, Kraków 1994, s. 38;
7. W. Reymont, Chłopi, T. 1., Somix, Bydgoszcz 1990;
8. S. Wyspiański, Wesele, Horyzont, Kraków 2000.

Bibliografia przedmiotowa:

1. D. Nosowska, Leksykon motywów literackich, hasło: wesele, ślub, Martel, Bielsko- Biała 2006, s. 542- 547;
2. A. Hutnikiewicz, Młoda Polska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1991;
3. Słownik języka polskiego, hasła: wesele, ślub, red. zbiorowa, PWN, Warszawa 1981.

Bibliografia podmiotowa:
1. W. Broniewski, Ballady i romanse, [w:] T. Wroczyński, Literatura polska po 1939 roku, Warszawa 1997.
2. M. Konopnicka, Mendel Gdański, [w:] tejże, Wybór nowel, Warszawa 1985.
3. H. Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem, Wrocław 2000.
4. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Warszawa 1982.
5. Cz. Miłosz, Campo di Fiori, [w:] T. Wroczyński, Literatura polska po 1939 roku, Warszawa 1997.
6. B. Prus, Lalka, Warszawa 1986.
7. S. Wyspiański, Wesele, Warszawa 1998.
8. Lament świętokrzyski, [w:] M. Adamczyk i inni, Starożytność- oświecenie, Warszawa 1997.

Bibliografia przedmiotowa:
1. M. Inglot, Postać Żyda w literaturze polskiej lat 1822- 1864, Wrocław 1999.
2. Męczeństwo i zagłada Żydów w zapisach literatury polskiej, wybór i oprac. I. Maciejewska, Warszawa 1988.
3. Słownik literatury polskiej XIX wieku, tu hasła: żyd, żydowska kwestia, żydowska literatura, Warszawa 1989.

Motyw dziecka w literaturze i sztuce

I. Literatura podmiotu
Literatura
1. Kochanowski Jan, Tren V, Tren VI, Tren VIII, Tren XII. W: Kochanowski Jan, Treny, Wrocław 1999
2. Konopnicka Maria, W piwnicznej izbie. W: Konopnicka Maria, Poezje, Warszawa 1985
3. Orzeszkowa Eliza, Nad Niemnem, Warszawa 1980
4. Stefania Ney, Józio, Zosia. W: Stefania Ney, Dzieci getta, Warszawa 1949

Malarstwo
5. Makowski Tadeusz, Kapela dziecięca [on-line] Dostępny w Internecie: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Makowski/Makowski_2.htm
6. Tetmajer Włodzimierz, Portret Anny Tetmajerowej z dziećmi [on-line] Dostępny w Internecie: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Tetmajer/Tetmajer_2.htm
7. Wyspiański Stanisław, Dziewczynka z wazonem z kwiatami, Śpiący Staś [on-line] Dostępny w Internecie: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Wyspianski/Wysp_Dzieci_2.htm

II. Literatura przedmiotu

1. Achremowiczowa Wanda, „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, Warszawa 1971
2. Biała Alina, Literatura i malarstwo, Warszawa 2009
3. Grzeszczuk Stanisław, „Treny” Jana Kochanowskiego, Warszawa 1988
4. Hanczakowski Michał, Kuziak Michał, Zawadzki Andrzej, Żynis Bernadetta, Historia literatury, Bielsko-Biała 2002
5. Nosowska Dorota, Słownik motywów literackich, Bielsko-Biała 2004
6. Szuchta Robert, Trojański Piotr, Holokaust. Zrozumieć dlaczego, Warszawa 2006

Portret ojca w literaturze

I. Literatura podmiotu

1. Balzak Honoriusz, Ojciec Goriot, Warszawa 1978
2. Homer, Iliada (tu: Księga XXIV), Wrocław 1985
3. Kochanowski Jan, Tren VIII, Tren X, Tren XIX. W: Kochanowski Jan, Treny i elegie, Poznań 2002
4. Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, Warszawa 1984
5. Nałkowska Zofia, Granica, Warszawa 1995
6. Orzeszkowa Eliza, Nad Niemnem, Warszawa 1980
7. Pismo Święte (tu: Przypowieść o synu marnotrawnym), Warszawa 1987

II. Literatura przedmiotu

1. Achremowiczowa Wanda, „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, Warszawa 1971
2. Grzeszczuk Stanisław, „Treny” Jana Kochanowskiego, Warszawa 1988
3. Hanczakowski Michał, Kuziak Michał, Zawadzki Andrzej, Żynis Bernadetta, Historia literatury, Bielsko-Biała 2002
4. Karczewska-Markiewicz Zofia, „Ojciec Goriot” Honoriusza Balzaka, Warszawa 1974
5. Nosowska Dorota, Słownik motywów literackich, Bielsko-Biała 2004
6. Szypowska Irena, „Przedwiosnie” Stefana Żeromskiego, Warszawa 1993

MACIERZYŃSTWO JAKO TEMAT DZIEŁ LITERACKICH I MALARSKICH

I. BIBLIOGRAFIA PODMIOTU
Literatura:
1. Pismo Święte Starego Testamentu, oprac. Zespół Biblistów Polskich, Poznań 1990
2. Adam Mickiewicz, Dziady cz.III, Warszawa 1990
3. Lament świętokrzyski. W: Toć jest dziwne a nowe. Antologia literatury polskiego średniowiecza. Oprac. Antonina Jelicz, Warszawa 1987
4. Stefan Żeromski, Przedwiośnie, Warszawa 1997

Malarstwo:
1. Stanisław Wyspiański, Macierzyństwo [on-line] Dostępny w Internecie: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Wyspianski/Images/Macierzynstwo_1905.jpg
2. Andrzej Wróblewski, Matki [on-line] Dostępny w Internecie: http://www.malarze.com/plobraz.php?id=1218
3. Olga Boznańska, Macierzyństwo [on-line] Dostępny w Internecie: http://www.galeria.klp.pl/p-5967.html
4. Fryderyk Pastuch, Matka z dzieckiem [on-line] Dostępny w Internecie: http://www.pinakoteka.pl/Pautsch/Imagines/Matka_z_dzieckiem.jpg
5. Jan Matejko, Matka Boska z dzieciątkiem [on-line] Dostępny w Internecie: http://artyzm.com/obraz.php?id=2005
6. Starnawski Jerzy, Średniowieczna poezja religijna, Warszawa 1992

II. BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTU
1. Alina Biała, Literatura i malarstwo, Warszawa 2009
2. Kobieta w literaturze i kulturze, prac. zbior. pod red. Doroty Mazurek, Lublin 2004
3. Elżbieta Adamiak, Kobiety w Biblii. Stary Testament, Kraków 2006
4. Danuta i Włodzimierz Masłowscy, Polskie przysłowia, Katowice 2004
5. Magdalena Goik, Kobiety w literaturze, Warszawa 2009
6. Barbara Drabarek, Jacek Falkowski, Izabela Rowińska, Słownik motywów literackich, Warszawa 1998 [hasło: macierzyństwo].
7. Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej, Wrocław 1991

Topos miasta w literaturze i sztuce

I. Bibliografia podmiotu
Literatura:
1. Prus Bolesław, Lalka, Warszawa 1989
2. Mickiewicz Adam, Dziady cz. III, Kraków 2004
3. Białoszewski Miron, Pamiętnik z powstania warszawskiego, Warszawa 1992
4. Dostojewski Fiodor, Zbrodnia i kara, Warszawa 1992

Malarstwo:
5. de Laveaux Ludwik, Motyw z Paryża [on-line] Dostępny w Internecie: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Laveaux/Laveaux_2.htm
6. Podkowiński Władysław, Ulica Nowy Świat w Warszawie w dzień letni [on-line] Dostępny w Internecie: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Podkowinski/Podkowinski_2.htm

Film:
7. Alternatywy 4, reż. Bareja Stanisław, 1983

II. Bibliografia przedmiotu

1. Atlas literatury, pod red. Malcolma Bradbury’ego, Warszawa 2002
2. Bolanos Atrienza Maria, Jak czytać sztukę, Warszawa 2008
3. Markiewicz Henryk, „Lalka” Bolesława Prusa, Warszawa 1951
4. Nosowska Dorota, Słownik terminów literackich, Bielsko-Biała 2007
5. Nosowska Dorota, Słownik motywów literackich, Bielsko-Biała 2006
6. Pyszny Joanna, Zawada Andrzej, Literatura XX wieku, Wrocław 2004

Groteska jako jeden ze sposobów ukazywania rzeczywistości

I. Literatura podmiotu

1. Gombrowicz Witold, Ferdydurke, Kraków 1997
2. Mrożek Stanisław, Tango, Kraków 1973
3. Tuwim Julian, Bal w operze. W: Tuwim Julian, Wiersze wybrane, Wrocław 1986
4. Witkiewicz Stanisław Ignacy, Szewcy, Wrocław 1999

II. Literatura przedmiotu

1. Bystroń Jan Stanisław, Komizm, Wrocław 1960
2. Dziemidok Bohdan, O komizmie, Warszawa 1967
3. Gryglewicz Tomasz, Groteska w sztuce polskiej XX wieku, Kraków 1984
4. Maciąg Włodzimierz, Ferdydurke Witolda Gombrowicza. W: Grzeszczuk Stanisław, Anna Niewolak-Krzywda, Arcydzieła literatury polskiej, Rzeszów 1988
5. Sidoruk Elżbieta, Groteska poezji Dwudziestolecia, Białystok 2004
6. Zawada Andrzej, Dwudziestolecie literackie, Wrocław 1995