Archiwum dla Styczeń, 2012

MACIERZYŃSTWO JAKO TEMAT DZIEŁ LITERACKICH I MALARSKICH

I. BIBLIOGRAFIA PODMIOTU
Literatura:
1. Pismo Święte Starego Testamentu, oprac. Zespół Biblistów Polskich, Poznań 1990
2. Adam Mickiewicz, Dziady cz.III, Warszawa 1990
3. Lament świętokrzyski. W: Toć jest dziwne a nowe. Antologia literatury polskiego średniowiecza. Oprac. Antonina Jelicz, Warszawa 1987
4. Stefan Żeromski, Przedwiośnie, Warszawa 1997

Malarstwo:
1. Stanisław Wyspiański, Macierzyństwo [on-line] Dostępny w Internecie: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Wyspianski/Images/Macierzynstwo_1905.jpg
2. Andrzej Wróblewski, Matki [on-line] Dostępny w Internecie: http://www.malarze.com/plobraz.php?id=1218
3. Olga Boznańska, Macierzyństwo [on-line] Dostępny w Internecie: http://www.galeria.klp.pl/p-5967.html
4. Fryderyk Pastuch, Matka z dzieckiem [on-line] Dostępny w Internecie: http://www.pinakoteka.pl/Pautsch/Imagines/Matka_z_dzieckiem.jpg
5. Jan Matejko, Matka Boska z dzieciątkiem [on-line] Dostępny w Internecie: http://artyzm.com/obraz.php?id=2005
6. Starnawski Jerzy, Średniowieczna poezja religijna, Warszawa 1992

II. BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTU
1. Alina Biała, Literatura i malarstwo, Warszawa 2009
2. Kobieta w literaturze i kulturze, prac. zbior. pod red. Doroty Mazurek, Lublin 2004
3. Elżbieta Adamiak, Kobiety w Biblii. Stary Testament, Kraków 2006
4. Danuta i Włodzimierz Masłowscy, Polskie przysłowia, Katowice 2004
5. Magdalena Goik, Kobiety w literaturze, Warszawa 2009
6. Barbara Drabarek, Jacek Falkowski, Izabela Rowińska, Słownik motywów literackich, Warszawa 1998 [hasło: macierzyństwo].
7. Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej, Wrocław 1991

Reklamy

Świat wartości bohatera romantycznego

Literatura podmiotu
1. George Byron, Giaur, Kraków 2004
2. Adam Mickiewicz, Dziady cz. III, Kraków 2004
3. Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod, Kraków 1990
4. Adam Mickiewicz, Romantyczność. W: Adam Mickiewicz, Ballady i romanse, Kraków 2004
5. Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera, Warszawa 1990
6. Juliusz Słowacki, Kordian, Bielsko-Biała 2005

Literatura przedmiotu
1. „Dziady” część III Adama Mickiewicza, oprac. Andrzej Jankowski, Warszawa 1991
2. Inglot Mieczysław, „Kordian” Juliusza Słowackiego, Warszawa 1993
3. Maciejewski Jarosław, „Kordian” Juliusza Słowackiego, Warszawa 1964
4. Makowiecki Andrzej, Słownik postaci literackich, Warszawa 2000
5. Matoszko Jadwiga, Szkolny słownik tematów literackich, Białystok 1999
6. Słownik literatury XIX wieku, pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej, Wrocław 1991
7. Ursel Marian, Romantyzm, Wrocław 2000
8. Zielinska Marta, „Konrad Wallenrod” Adama Mickiewicza, Warszawa 1990

Bohater z książką

I. Bibliografia podmiotu

Literatura
1. Adam Mickiewicz, Dziady cz. IV, Kraków 2004
2. Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera, Wrocław 1993
3. Henryk Sienkiewicz, Latarnik. W: Henryk Sienkiewicz, Wybór nowel, Warszawa 1977
4. Bolesław Prus, Lalka, Warszawa 1998
5. Carlos Ruiz Zafon, Cień wiatru, Warszawa 2006

Malarstwo:
6. Teodor Axentowicz, Czytająca kobieta [on-line] Dostępny w Internecie: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Axentowicz/Index.htm
7. Joan-Honore Fragonard, Czytająca dziewczyna [on-line] Dostępny w Internecie: http://cudaswiata.archeowiesci.pl/2008/06/jean-honore-fragonard-czytajaca-dziewczyna/
8. Barbara Jaśkiewicz-Socewicz, Czytająca dziewczyna [on-line] Dostępny w Internecie: http://www.barbarajaskiewicz.com/show.php?cat=B&img=9

II. Bibliografia przedmiotu
1. Dorota Nosowska, Słownik motywów literackich, Bielsko-Biała 2004
2. Dorota Kozicka, Magdalena Siwiec, Maciej Urbanowski, Andrzej Zawadzki, Słownik bohaterów literackich, Bielsko-Biała 2004
3. Alina Biała, Literatura i malarstwo, Warszawa 2009
4. Markiewicz Henryk, „Lalka” Bolesława Prusa, Warszawa 1951
5. Bartłomiej Paszylk, Książki zakazane, Warszawa 2009
6. Ciesla-Korytowska Maria, „Dziady” Adama Mickiewicza, Warszawa 1995

Wieś w literaturze i sztuce

I. Bibliografia podmiotu

Literatura
1. Jan Kochanowski, Pieśń świętojańska o Sobótce. W: Jan Kochanowski, Utwory wybrane, Białystok 1993
2. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Kraków 1995
3. Władysław Stanisław Reymont, Chłopi, t.I, Wrocław 1999
4. Stanisław Wyspiański, Wesele, akt I, Kraków 2004.

Malarstwo:
5. Aleksander Gierymski, Chłopiec niosący snop [on-line] Dostępny w Internecie: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Gierymski_A/Gierymski_A_4.htm
6. Józef Chełmoński, Orka [on-line] Dostępny w Internecie: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Chelmonski/Chelmonski_7.htm
7. Włodzimierz Tetmajer, Żniwa, Wesele [on-line] Dostępne w Internecie: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Tetmajer/Tetmajer_2.htm

II. Bibliografia przedmiotu
1. Maciej Chrzanowski, Szkolny słownik motywów literackich [hasło: wieś], Warszawa 2003
2. Jacek Sokolski, Świat Jana Kochanowskiego, Wrocław 2000
3. Franciszek Ziejka, W kręgu literackiej tradycji [wstęp]. W: Władysław Stanisław Reymont, Chłopi, Wrocław 1999, s.VII-XIV
4. Jan Nowakowski, Geneza dramatu, Polska rzeczywistość [wstęp]. W: Stanisław Wyspiański, Wesele, Wrocław 1984, s.XVIII-XXIV, XXXVI-XLV
5. Obyczaje w Polsce, prac. zbior. pod red. Andrzeja Chwalby, Warszawa 2006
6. Słownik literatury staropolskiej, pod red. Teresy Michałowskiej, Wrocław 1990
7. Słownik literatury XIX wieku, pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej, Wrocław 1991

Topos miasta w literaturze i sztuce

I. Bibliografia podmiotu
Literatura:
1. Prus Bolesław, Lalka, Warszawa 1989
2. Mickiewicz Adam, Dziady cz. III, Kraków 2004
3. Białoszewski Miron, Pamiętnik z powstania warszawskiego, Warszawa 1992
4. Dostojewski Fiodor, Zbrodnia i kara, Warszawa 1992

Malarstwo:
5. de Laveaux Ludwik, Motyw z Paryża [on-line] Dostępny w Internecie: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Laveaux/Laveaux_2.htm
6. Podkowiński Władysław, Ulica Nowy Świat w Warszawie w dzień letni [on-line] Dostępny w Internecie: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Podkowinski/Podkowinski_2.htm

Film:
7. Alternatywy 4, reż. Bareja Stanisław, 1983

II. Bibliografia przedmiotu

1. Atlas literatury, pod red. Malcolma Bradbury’ego, Warszawa 2002
2. Bolanos Atrienza Maria, Jak czytać sztukę, Warszawa 2008
3. Markiewicz Henryk, „Lalka” Bolesława Prusa, Warszawa 1951
4. Nosowska Dorota, Słownik terminów literackich, Bielsko-Biała 2007
5. Nosowska Dorota, Słownik motywów literackich, Bielsko-Biała 2006
6. Pyszny Joanna, Zawada Andrzej, Literatura XX wieku, Wrocław 2004

Groteska jako jeden ze sposobów ukazywania rzeczywistości

I. Literatura podmiotu

1. Gombrowicz Witold, Ferdydurke, Kraków 1997
2. Mrożek Stanisław, Tango, Kraków 1973
3. Tuwim Julian, Bal w operze. W: Tuwim Julian, Wiersze wybrane, Wrocław 1986
4. Witkiewicz Stanisław Ignacy, Szewcy, Wrocław 1999

II. Literatura przedmiotu

1. Bystroń Jan Stanisław, Komizm, Wrocław 1960
2. Dziemidok Bohdan, O komizmie, Warszawa 1967
3. Gryglewicz Tomasz, Groteska w sztuce polskiej XX wieku, Kraków 1984
4. Maciąg Włodzimierz, Ferdydurke Witolda Gombrowicza. W: Grzeszczuk Stanisław, Anna Niewolak-Krzywda, Arcydzieła literatury polskiej, Rzeszów 1988
5. Sidoruk Elżbieta, Groteska poezji Dwudziestolecia, Białystok 2004
6. Zawada Andrzej, Dwudziestolecie literackie, Wrocław 1995

Motyw buntu w literaturze i sztuce

Bibliografia podmiotu
Literatura
1. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, pod. red. Dynarki K., Poznań 1983, Księga Rodzaju (Upadek pierwszych ludzi)
2. A. Mickiewicz, Dziady cz.III, Warszawa 1999
3. G. Zapolska, Moralność pani Dulskiej, Kraków 2003
4. D. Salinger, Buszujący w zbożu, Warszawa 2007
Malarstwo
5. Gustaw Moreau, Prometeusz [on-line] Dostępny w Internecie: http://www.wierzchucinkrolewski.republika.pl/prometeusz.htm
6. Eugene Delacroix, Wolność wiodąca lud na barykady [on-line] Dostępny w Internecie: http://www.geocities.com/legaba2003/wolnosc.htm
Film
7. Opór, reż. Edward Zwick, 2008
8. Lot nad kukułczym gniazdem, reż. Milosz Forman, 1975

Bibliografia przedmiotu
1. O. Romańska-Malina, Bunt literatów, Warszawa 2009
2. D. Nosowska, Słownik motywów literackich, Warszawa 2006
3. A. Markiewicz, Szkolny leksykon motywów literackich, Warszawa 2004
4. S. Skorupski, H. Auderska, Z. Łempicka, Mały słownik języka polskiego PWN, Warszawa 1974