Posts Tagged ‘Biblia’

1. Biblia
2. J. Conrad, Jądro ciemności, Warszawa 1980.
3. F. Dostojewski, Zbrodnia i kara, Warszawa 1984.
4. I. Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, Warszawa 1978.
5. J. Słowacki, Balladyna, Warszawa 1988.
6. J. Słowacki, Kordian, Warszawa 1989.
7. J. Parandowski, Mitologia, Warszawa 1980.

Bibliografia przedmiotowa:

1. M. Klimowicz, Oświecenie, Warszawa 1977.
2. W. Nabokov, Wykłady o literaturze rosyjskiej, Warszawa 2002.
3. Leksykon pisarzy świata XX wieku, red. zbiorowa, Warszawa 1993.
4. Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1976.

Reklamy

Obraz człowieka cierpiącego w literaturze

I. Literatura podmiotu
1. Pismo Święte Starego Testamentu, oprac. Zespół Biblistów Polskich, Poznań 1990, Księga Hioba
2. Adam Mickiewicz, Dziady cz.III, Warszawa 1990
3. Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera, Kraków 2003
4. Jan Kochanowski, Tren I, Tren X. W: Jan Kochanowski, Treny, Wrocław 1999
5. Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem, Warszawa 1999
6. Gustaw Herling-Grudziński, Wieża. W: Gustaw Herling-Grudziński, Wieża i inne opowiadania, Warszawa 1988

II. Literatura przedmiotu
1. Dorota Kozicka, Magdalena Siwiec, Maciej Urbanowski, Andrzej Zawadzki, Słownik bohaterów literackich, Bielsko-Biała 2004
2. Janusz Pelc, Wstęp. W: Jan Kochanowski, Treny, Wrocław 1999
3. Stanisław Grzeszczuk, „Treny” Jana Kochanowskiego, Warszawa 1978
4. Barbara Drabarek, Jacek Falkowski, Izabella Rowińska, Szkolny słownik motywów literackich, Warszawa 1998
5. Aleksandra Klęczar, Księga Hioba, czyli o cierpieniu sprawiedliwego. W: Most. Starożytność. Przewodnik dla licealistów, Warszawa 2004

Portret władcy w literaturze

Bibliografia

I. Literatura podmiotu
1. Pismo Święte Starego Testamentu, oprac. Zespół Biblistów Polskich, Poznań 1990, Księga Salomona
2. Joseph Bedier, Pieśń o Rolandzie, Kraków 2007
3. Sofokles, Król Edyp, Kraków 2004
4. Wiliam Szekspir, Makbet, Łódź 1976
5. Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich, Wrocław 1973

II. Literatura przedmiotu
1. Barbara Drabarek, Jacek Falkowski, Izabella Rowińska, Szkolny słownik motywów literackich, Warszawa 1998
2. Kotarski Edmund, „Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego, Warszawa 1969
3. Jacek Sokolski, Literatura staropolska, Wrocław 1999
4. Irena Janicka, Posłowie. W: William Szekspir, Makbet, Łódź 1974
5. Roman Mazurkiewicz, Zrozumieć średniowiecze, Tarnów 1994
6. Czesław Miłosz, „Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego jako prototyp polskiego dramatu. W: tegoż, Historia literatury polskiej do roku 1939, Kraków 1993