Posts Tagged ‘bibliografia maturalna’

MACIERZYŃSTWO JAKO TEMAT DZIEŁ LITERACKICH I MALARSKICH

I. BIBLIOGRAFIA PODMIOTU
Literatura:
1. Pismo Święte Starego Testamentu, oprac. Zespół Biblistów Polskich, Poznań 1990
2. Adam Mickiewicz, Dziady cz.III, Warszawa 1990
3. Lament świętokrzyski. W: Toć jest dziwne a nowe. Antologia literatury polskiego średniowiecza. Oprac. Antonina Jelicz, Warszawa 1987
4. Stefan Żeromski, Przedwiośnie, Warszawa 1997

Malarstwo:
1. Stanisław Wyspiański, Macierzyństwo [on-line] Dostępny w Internecie: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Wyspianski/Images/Macierzynstwo_1905.jpg
2. Andrzej Wróblewski, Matki [on-line] Dostępny w Internecie: http://www.malarze.com/plobraz.php?id=1218
3. Olga Boznańska, Macierzyństwo [on-line] Dostępny w Internecie: http://www.galeria.klp.pl/p-5967.html
4. Fryderyk Pastuch, Matka z dzieckiem [on-line] Dostępny w Internecie: http://www.pinakoteka.pl/Pautsch/Imagines/Matka_z_dzieckiem.jpg
5. Jan Matejko, Matka Boska z dzieciątkiem [on-line] Dostępny w Internecie: http://artyzm.com/obraz.php?id=2005
6. Starnawski Jerzy, Średniowieczna poezja religijna, Warszawa 1992

II. BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTU
1. Alina Biała, Literatura i malarstwo, Warszawa 2009
2. Kobieta w literaturze i kulturze, prac. zbior. pod red. Doroty Mazurek, Lublin 2004
3. Elżbieta Adamiak, Kobiety w Biblii. Stary Testament, Kraków 2006
4. Danuta i Włodzimierz Masłowscy, Polskie przysłowia, Katowice 2004
5. Magdalena Goik, Kobiety w literaturze, Warszawa 2009
6. Barbara Drabarek, Jacek Falkowski, Izabela Rowińska, Słownik motywów literackich, Warszawa 1998 [hasło: macierzyństwo].
7. Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej, Wrocław 1991

Reklamy

Topos miasta w literaturze i sztuce

I. Bibliografia podmiotu
Literatura:
1. Prus Bolesław, Lalka, Warszawa 1989
2. Mickiewicz Adam, Dziady cz. III, Kraków 2004
3. Białoszewski Miron, Pamiętnik z powstania warszawskiego, Warszawa 1992
4. Dostojewski Fiodor, Zbrodnia i kara, Warszawa 1992

Malarstwo:
5. de Laveaux Ludwik, Motyw z Paryża [on-line] Dostępny w Internecie: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Laveaux/Laveaux_2.htm
6. Podkowiński Władysław, Ulica Nowy Świat w Warszawie w dzień letni [on-line] Dostępny w Internecie: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Podkowinski/Podkowinski_2.htm

Film:
7. Alternatywy 4, reż. Bareja Stanisław, 1983

II. Bibliografia przedmiotu

1. Atlas literatury, pod red. Malcolma Bradbury’ego, Warszawa 2002
2. Bolanos Atrienza Maria, Jak czytać sztukę, Warszawa 2008
3. Markiewicz Henryk, „Lalka” Bolesława Prusa, Warszawa 1951
4. Nosowska Dorota, Słownik terminów literackich, Bielsko-Biała 2007
5. Nosowska Dorota, Słownik motywów literackich, Bielsko-Biała 2006
6. Pyszny Joanna, Zawada Andrzej, Literatura XX wieku, Wrocław 2004

Groteska jako jeden ze sposobów ukazywania rzeczywistości

I. Literatura podmiotu

1. Gombrowicz Witold, Ferdydurke, Kraków 1997
2. Mrożek Stanisław, Tango, Kraków 1973
3. Tuwim Julian, Bal w operze. W: Tuwim Julian, Wiersze wybrane, Wrocław 1986
4. Witkiewicz Stanisław Ignacy, Szewcy, Wrocław 1999

II. Literatura przedmiotu

1. Bystroń Jan Stanisław, Komizm, Wrocław 1960
2. Dziemidok Bohdan, O komizmie, Warszawa 1967
3. Gryglewicz Tomasz, Groteska w sztuce polskiej XX wieku, Kraków 1984
4. Maciąg Włodzimierz, Ferdydurke Witolda Gombrowicza. W: Grzeszczuk Stanisław, Anna Niewolak-Krzywda, Arcydzieła literatury polskiej, Rzeszów 1988
5. Sidoruk Elżbieta, Groteska poezji Dwudziestolecia, Białystok 2004
6. Zawada Andrzej, Dwudziestolecie literackie, Wrocław 1995

Wizerunek anioła w literaturze i sztuce

I. Literatura podmiotu

1. Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 1996
2. Kochanowski Jan, Tren IX. W: tegoż, Treny. Warszawa 1999
3. Mickiewicz Adam, Dziady część III, Wrocław 1984
4. Sienkiewicz Henryk: Jamioł. W: tegoż, Wybór nowel, Kraków 2003
5. Słowacki Juliusz, Anhelli. W: tegoż, Poematy, Wrocław 1999
6. Malczewski Jacek, Anioł i pastuszek [on-line] Dostępny w Internecie: http://www.mojeobrazy.com.pl/malarz.php?id=73&malarz=Jacek+Malczewski#null
7. Rembrandt von Rijn, Ofiara Abrahama [on-line] dostępny w Internecie: http://images.search.conduit.com/ImagePreview/?q=ofiara+Abrahama&ctid=CT2786678&SearchSource=53&FollowOn=true&PageSource=ImagePreview&start=0&pos=1

II. Literatura przedmiotu

1. Drabarek Barbara, Falkowski Jacek, Rowińska Izabella, Szkolny słownik motywów literackich, Warszawa 1998
2. Kasiek Teresa, Skrzypek Łucja, Nawrot Agnieszka, Sętkowska Steczek Gabriela, Najnowszy słownik motywów literackich, Kraków 2004
3. Mazur Aneta, Anioły pozytywistów. W: Anioł w literaturze i kulturze, pod red. Jolanty Ługowskiej. Tom III. Wrocław 2006
4. Nawrot Agnieszka, Encyklopedia szkolna. Język polski, Kraków 2006
5. Piasecka Maria, Mistrzowie snu. Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Wrocław 1992

Motyw góry w literaturze i sztuce

I. LITERATURA PODMIOTU
1. Słowacki Juliusz, Kordian, Wrocław 1965
2. Mickiewicz Adam, Czatyrdah. W: tegoż, Wiersze. Sonety krymskie, Warszawa 1973
3. Przerwa-Tetmajer Kazimierz, Widok ze Świnicy do doliny Wierchcichej. W: tegoż, Wybór poezji, Wrocław 1991
4. Gerson Wojciech, Wyschnięty potok w Tatrach [on-line]. Dostępny w Internecie: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Gerson/Gerson_3.htm
5. Fridrich Caspar Dawid, Wędrowiec przed morzem mgły [on-line]. Dostępny w Internecie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Caspar_David_Friedrich

II. LITERATURA PRZEDMIOTU
1. Makowski Stanisław, „Kordian” Juliusza Słowackiego, Warszawa 1976
2. Kopaliński Władysław, Słownik symboli, Warszawa 2001
3. Podraza-Kwiatkowska Maria, Literatura Młodej Polski, Warszawa 2001
4. Bajda Justyna, Młoda Polska, Wrocław 2003
5. Lloyd Christopher, Historia sztuki, Warszawa 1997
6. Makowiecka Marta, Pawłowski Mariusz, Poezja. Interpretacje, Warszawa 2006
7. Klasycy sztuki: Friedrich, oprac. Stefano Peccatori i Stefano Zuffi, t.13, Warszawa 2006

Portret Żyda w literaturze polskiej

I. Bibliografia podmiotu
1. Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, Wrocław 1999
2. Prus Bolesław, Lalka, Kraków 2002
3. Konopnicka Maria, Mendel Gdański, Kraków 2005
4. Krall Hanna, Zdążyć przez Panem Bogiem, Poznań 1997
5. Stefania Ney, Dzieci getta, Warszawa 1949

II. Bibliografia przedmiotu
1. Żbikowski Andrzej, Żydzi, Wrocław 1997
2. Droga Katarzyna, Żydzi, „Cogito” 2003 nr 7
3. Drabarek Barbara, Falkowski Jacek, Rowińska Izabella, Szkolny słownik motywów literackich, Warszawa 1998
4. Szuchta Robert, Trojański Piotr, Holokaust. Zrozumieć dlaczego, Warszawa 2006
5. Żydzi polscy, cykl dodatków „Rzeczpospolitej” pod red. Krzysztofa Masłonia, Macieja Rosalaka, Tomasza Stańczyka, Bogdana Boruckiego, Janusza Karaczewskiego, Jarosława Krawczyka, Warszawa 2008

Obraz człowieka cierpiącego w literaturze

I. Literatura podmiotu
1. Pismo Święte Starego Testamentu, oprac. Zespół Biblistów Polskich, Poznań 1990, Księga Hioba
2. Adam Mickiewicz, Dziady cz.III, Warszawa 1990
3. Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera, Kraków 2003
4. Jan Kochanowski, Tren I, Tren X. W: Jan Kochanowski, Treny, Wrocław 1999
5. Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem, Warszawa 1999
6. Gustaw Herling-Grudziński, Wieża. W: Gustaw Herling-Grudziński, Wieża i inne opowiadania, Warszawa 1988

II. Literatura przedmiotu
1. Dorota Kozicka, Magdalena Siwiec, Maciej Urbanowski, Andrzej Zawadzki, Słownik bohaterów literackich, Bielsko-Biała 2004
2. Janusz Pelc, Wstęp. W: Jan Kochanowski, Treny, Wrocław 1999
3. Stanisław Grzeszczuk, „Treny” Jana Kochanowskiego, Warszawa 1978
4. Barbara Drabarek, Jacek Falkowski, Izabella Rowińska, Szkolny słownik motywów literackich, Warszawa 1998
5. Aleksandra Klęczar, Księga Hioba, czyli o cierpieniu sprawiedliwego. W: Most. Starożytność. Przewodnik dla licealistów, Warszawa 2004