Posts Tagged ‘bohater literacki’

1. Biblia
2. J. Conrad, Jądro ciemności, Warszawa 1980.
3. F. Dostojewski, Zbrodnia i kara, Warszawa 1984.
4. I. Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, Warszawa 1978.
5. J. Słowacki, Balladyna, Warszawa 1988.
6. J. Słowacki, Kordian, Warszawa 1989.
7. J. Parandowski, Mitologia, Warszawa 1980.

Bibliografia przedmiotowa:

1. M. Klimowicz, Oświecenie, Warszawa 1977.
2. W. Nabokov, Wykłady o literaturze rosyjskiej, Warszawa 2002.
3. Leksykon pisarzy świata XX wieku, red. zbiorowa, Warszawa 1993.
4. Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1976.

Reklamy