Posts Tagged ‘Chłopi’

Bibliografia podmiotowa:

1. A. Fredro, Zemsta, Horyzont, Kraków 2003;
2. M. Dąbrowska, Na wsi wesele, Czytelnik, Warszawa 1975;
3. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Czytelnik, Warszawa 1973;
4. S. Mrożek, Tango, Nasza Księgarnia, Warszawa 1982;
5. E. Orzeszkowa, Nad Niemnem, Dom Książki, Kraków 1991;
6. M. Pawlikowska- Jasnorzewska, Ślub [w:] Poezje wybrane, Dom Książki, Kraków 1994, s. 38;
7. W. Reymont, Chłopi, T. 1., Somix, Bydgoszcz 1990;
8. S. Wyspiański, Wesele, Horyzont, Kraków 2000.

Bibliografia przedmiotowa:

1. D. Nosowska, Leksykon motywów literackich, hasło: wesele, ślub, Martel, Bielsko- Biała 2006, s. 542- 547;
2. A. Hutnikiewicz, Młoda Polska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1991;
3. Słownik języka polskiego, hasła: wesele, ślub, red. zbiorowa, PWN, Warszawa 1981.

Reklamy

Słynne literackie małżeństwa

Bibliografia podmiotu
1. Dąbrowska Maria, Noce i dnie, Warszawa 1997
2. Legenda o świętym Aleksym. W: Toć jest dziwne a nowe. Antologia literatury polskiego średniowiecza. Oprac. Antonina Jelicz, Warszawa 1987, s.118-121
3. Nałkowska Zofia, Granica, Warszawa 1995
4. Reymont Władysław, Chłopi, Wrocław 1999
5. Wyspiański Stanisław, Wesele, Wrocław 1984
6. Zapolska Gabriela, Moralności pani Dulskiej, Warszawa 1970

Bibliografia przedmiotu
1. Nosowska Dorota, Słownik motywów literackich, Bielsko- Biała 2004
2. Nosowska Dorota, Słownik scen literackich, Bielsko- Biała 2005
3. Eustachiewicz Lesław, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, Warszawa 1998
4. Ziejka Franiszek, Wstęp. W: Reymont Władysław, Chłopi, Wrocław 1999
5. Nowakowski Jan, Wstęp. W: Wyspiański Stanisław, Wesele, Wrocław 1984
6. Goik Magdalena, Kobiety w literaturze, Warszawa 2009

Portret ojca w literaturze. Omów temat, analizując wybrane utwory.

LITERATURA PODMIOTU

1. Władysław Reymont: Chłopi (Tom I). Wrocław 1997
2. Honoriusz Balzac: Ojciec Goriot. Wrocław 1996
3. Eliza Orzeszkowa: Nad Niemnem. Wrocław 1997
4. Jan Kochanowski: Treny. Warszawa 1976
5. Henryk Sienkiewicz: Krzyżacy. Wrocław 1997
6. Gabriela Zapolska: Moralność pani Dulskiej. Warszawa 1970

LITERATURA PRZEDMIOTU

1. Dorota Nosowska: Leksykon motywów literackich. Bielsko- Biała 2004
2. Anna Popłowska: Słownik bohaterów literackich. Kraków 2003
3. Barbara Drabarek, Jacek Falkowski, Izabella Rowińska: Szkolny słownik motywów literackich.Warszawa 1998
4. http://www.polskina5.pl/. [online]