Posts Tagged ‘Josif Brodski’

Konflikty i cierpienia współczesnego świata w polskiej literaturze współczesnej

I. Bibliografia podmiotu
1. Kapuściński Ryszard, Heban, Warszawa 2004
2. Zagajewski Adam, Spróbuj opiewać okaleczony świat. W: Zagajewski Adam, Anteny, Kraków 2005
3. Szymborska Wisława, Schyłek wieku. W: Szymborska Wisława, Nic dwa razy. Wybór wierszy, Kraków 1997
4. Szymborska Wisława, Terrorysta, on patrzy. W: Szymborska Wisława, Wybór wierszy, Warszawa 1979
5. Brodski Josif, Piosenka o Bośni. W: Brodski Josif, Tym tylko byłem. Wybór wierszy, Kraków 2006

II. Bibliografia przedmiotu
1. Joanna Pyszny, Andrzej Zawada, Reportaż. W: Literatura XX wieku, Wrocław 1999
2. Anna Kołataj, Wisława Szymborska [hasło], Adam Zagajewski [hasło]. W: Anna Kołataj, Szkolny leksykon poezji polskiej, Warszawa 1999

Reklamy