Posts Tagged ‘Konopnicka’

Motyw dziecka w literaturze i sztuce

I. Literatura podmiotu
Literatura
1. Kochanowski Jan, Tren V, Tren VI, Tren VIII, Tren XII. W: Kochanowski Jan, Treny, Wrocław 1999
2. Konopnicka Maria, W piwnicznej izbie. W: Konopnicka Maria, Poezje, Warszawa 1985
3. Orzeszkowa Eliza, Nad Niemnem, Warszawa 1980
4. Stefania Ney, Józio, Zosia. W: Stefania Ney, Dzieci getta, Warszawa 1949

Malarstwo
5. Makowski Tadeusz, Kapela dziecięca [on-line] Dostępny w Internecie: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Makowski/Makowski_2.htm
6. Tetmajer Włodzimierz, Portret Anny Tetmajerowej z dziećmi [on-line] Dostępny w Internecie: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Tetmajer/Tetmajer_2.htm
7. Wyspiański Stanisław, Dziewczynka z wazonem z kwiatami, Śpiący Staś [on-line] Dostępny w Internecie: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Wyspianski/Wysp_Dzieci_2.htm

II. Literatura przedmiotu

1. Achremowiczowa Wanda, „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, Warszawa 1971
2. Biała Alina, Literatura i malarstwo, Warszawa 2009
3. Grzeszczuk Stanisław, „Treny” Jana Kochanowskiego, Warszawa 1988
4. Hanczakowski Michał, Kuziak Michał, Zawadzki Andrzej, Żynis Bernadetta, Historia literatury, Bielsko-Biała 2002
5. Nosowska Dorota, Słownik motywów literackich, Bielsko-Biała 2004
6. Szuchta Robert, Trojański Piotr, Holokaust. Zrozumieć dlaczego, Warszawa 2006

Reklamy

Portret Żyda w literaturze polskiej

I. Bibliografia podmiotu
1. Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, Wrocław 1999
2. Prus Bolesław, Lalka, Kraków 2002
3. Konopnicka Maria, Mendel Gdański, Kraków 2005
4. Krall Hanna, Zdążyć przez Panem Bogiem, Poznań 1997
5. Stefania Ney, Dzieci getta, Warszawa 1949

II. Bibliografia przedmiotu
1. Żbikowski Andrzej, Żydzi, Wrocław 1997
2. Droga Katarzyna, Żydzi, „Cogito” 2003 nr 7
3. Drabarek Barbara, Falkowski Jacek, Rowińska Izabella, Szkolny słownik motywów literackich, Warszawa 1998
4. Szuchta Robert, Trojański Piotr, Holokaust. Zrozumieć dlaczego, Warszawa 2006
5. Żydzi polscy, cykl dodatków „Rzeczpospolitej” pod red. Krzysztofa Masłonia, Macieja Rosalaka, Tomasza Stańczyka, Bogdana Boruckiego, Janusza Karaczewskiego, Jarosława Krawczyka, Warszawa 2008