Posts Tagged ‘Kordian’

Bibliografia podmiotowa:
1. T. Konwicki, Kompleks polski, Warszawa 1988.
2. H. Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem, warszawa 2000.
3. A. Mickiewicz, Reduta Ordona [w:] tegoż Wybór poezji, Warszawa 1978.
4. J. Słowacki, Kordian, Warszawa 1998.
5. J. Słowacki, Sowiński w okopach Woli, [w:] Romantyzm, S. Makowski, Warsawa 1996.
6. E. Orzeszkowa, Gloria victis, Warszawa 2001.
7. E. Orzeszkowa, Nad Niemnem, Warszawa 1986.
8. S. Wyspiański, Wesele, Warszawa 1988.
9. S. Żeromski, Echa leśne, [w:] tegoż, Opowiadania, Warszawa 1976.

Bibliografia przedmiotowa:

1. Z. J. Adamczyk, Powstanie styczniowe w twórczości Stefana Żeromskiego, [w:] „Język Polski w Szkole Średniej” 1992/ 1993, nr 4.
2. A. Mackiewicz, Artur Grottger i proza o tematyce powstańczej, [w:] „Język Polski
w Szkole Średniej” 1992/ 1993, nr 4.
3. S. Makowski, Romantyzm, Warszawa 1996.
4. J. Przyboś, Czytając Mickiewicza, Warszawa 1956

Materiały pomocnicze:

1. A. Grottger, „Bój” [w:] Malarstwo Artura Grottgera , pr. zbiorowa, Warszawa 1996.
2. J. Matejko, „Kościuszko pod Racławicami” [w:] Encyklopedia powszechna, Warszawa 1998.
3. W. Kossak, „Śmierć generała Swoińskiego na szańcach Woli”, „Olszynka grochowska” [w:] Malarstwo Wojciecha Kossaka, Pr. Zbiorowa, Warszawa

Reklamy

Motyw góry w literaturze i sztuce

I. LITERATURA PODMIOTU
1. Słowacki Juliusz, Kordian, Wrocław 1965
2. Mickiewicz Adam, Czatyrdah. W: tegoż, Wiersze. Sonety krymskie, Warszawa 1973
3. Przerwa-Tetmajer Kazimierz, Widok ze Świnicy do doliny Wierchcichej. W: tegoż, Wybór poezji, Wrocław 1991
4. Gerson Wojciech, Wyschnięty potok w Tatrach [on-line]. Dostępny w Internecie: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Gerson/Gerson_3.htm
5. Fridrich Caspar Dawid, Wędrowiec przed morzem mgły [on-line]. Dostępny w Internecie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Caspar_David_Friedrich

II. LITERATURA PRZEDMIOTU
1. Makowski Stanisław, „Kordian” Juliusza Słowackiego, Warszawa 1976
2. Kopaliński Władysław, Słownik symboli, Warszawa 2001
3. Podraza-Kwiatkowska Maria, Literatura Młodej Polski, Warszawa 2001
4. Bajda Justyna, Młoda Polska, Wrocław 2003
5. Lloyd Christopher, Historia sztuki, Warszawa 1997
6. Makowiecka Marta, Pawłowski Mariusz, Poezja. Interpretacje, Warszawa 2006
7. Klasycy sztuki: Friedrich, oprac. Stefano Peccatori i Stefano Zuffi, t.13, Warszawa 2006

Pieniądz źródłem sukcesu czy klęski bohaterów literackich?

Literatura podmiotu
1. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Oprac. Zespół Biblistów Polskich, Poznań 1989, Zdrada Judasza (Mt 27, 3-10), Przypowieść o bogaczu i biednym Łazarzu (Łk 16, 19- 31)
2. Parandowski Jan: Mitologia. Warszawa 1992
3. Molier: Skąpiec. Kraków 2003
4. Prus Bolesław: Lalka. Warszawa 1995
5. Słowacki Juliusz: Kordian. Kraków 2003
6. Dumas Aleksander: Hrabia Monte Christo. Warszawa 1988

Literatura przedmiotu
1. Słownik motywów literackich. Oprac. Dorota Nosowska. Warszawa 2007
2. Słownik języka polskiego. Oprac. Bogusław Dunaj. Kraków 2003
3. Wojtas Anna Renata: Pieniądze „Filipinka” 2004 nr 2
4. Kosińska-Pułka Małgorzata: Pieniądze „Perspektywy” 2001 nr 1