Posts Tagged ‘Krasicki’

Bibliografia podmiotowa:

1. A. Fredro, Zemsta, Warszawa 1956.
2. I. Krasicki, Monachomachia, [w:] K. Mrowcewicz , Starożytność- oświecenie, , Warszawa 1996
3. J. Kochanowski, O Koźle, [w:] Starożytność- oświecenie, K. Mrowcewicz, Warszawa 1996.
4. Molier, Świętoszek, Warszawa 1978.
5. S. Mrożek, Tango, Warszawa 1999.
6. Słota, O zachowaniu się przy stole, [w:] M. Adamczyk, B. Chrząstowska. J. T. Pokrzywniak, Starożytność- oświecenie, Warszawa 1996.
7. W. Szekspir, Poskromienie złośnicy, Warszawa 1987.
8. Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią, [w:] M. Adamczyk, B. Chrząstowska, J. T. Pokrzywniak, Starożytność- oświecenie, Warszawa 1996.

Bibliografia przedmiotowa:

1. Z. Libera, Oświecenie, Warszawa 1991.
2. W. Ligęza, Parabole Mrożka, [w:] W kręgu przemian polskiej prozy XX wieku, praca zbiorowa, Wrocław 1978.
3. J. Ziomek, Renesans, Warszawa 1973.

Reklamy

Anioł czy femme fatale?
Przedstaw różnorodny obraz kobiety w literaturze różnych epok.

BIBLIOGRAFIA

I. Literatura podmiotu

1. Krasicki Ignacy: Żona modna. [w:] tegoż: Satyry i listy. Wrocław 1990
2. Mickiewicz Adam: Pan Tadeusz. Kraków 2003
3. Mickiewicz Adam: Konrad Wallenrod. Kraków 2000
4. Prus Bolesław: Lalka. Warszawa 1958
5. Sienkiewicz Henryk: Quo vadis. Wrocław 2002
6. Szekspir William: Makbet. Kraków 2003

II. Literatura przedmiotu

1. Lektury obowiązkowe. Szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych, pod red. Stanisłwa Balbusa i Włodzimierza Maciąga. Wrocław 1973
2. Lewandowska Zofia: Wielka powieść pozytywistyczna. „Lalka” Bolesława Prusa. Warszawa 1997
3. Matoszko- Czwalińska Jadwiga: Epoki literackie. Leksykon szkolny. Białystok 2006
4. Nosowska Dorota: Słownik motywów literackich. Bielsko-Biała 2004
6. Słownik filmu, pod red. Rafała Syski. Kraków 2005, Femme fatale
7. Janicka Irena: Posłowie. W: William Szekspir: Makbet. Łódź 1974
8. Markiewicz Henryk: Wstęp. W: Bolesław Prus: Lalka. Warszawa 1958
9. Goik Magdalena: Kobiety w literaturze. Warszawa 2009, rozdz. II: Toksyczne po zetknięciu ze skórą – trujący bluszcz