Posts Tagged ‘Pan Tadeusz’

Bibliografia podmiotowa:

1. A. Fredro, Zemsta, Horyzont, Kraków 2003;
2. M. Dąbrowska, Na wsi wesele, Czytelnik, Warszawa 1975;
3. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Czytelnik, Warszawa 1973;
4. S. Mrożek, Tango, Nasza Księgarnia, Warszawa 1982;
5. E. Orzeszkowa, Nad Niemnem, Dom Książki, Kraków 1991;
6. M. Pawlikowska- Jasnorzewska, Ślub [w:] Poezje wybrane, Dom Książki, Kraków 1994, s. 38;
7. W. Reymont, Chłopi, T. 1., Somix, Bydgoszcz 1990;
8. S. Wyspiański, Wesele, Horyzont, Kraków 2000.

Bibliografia przedmiotowa:

1. D. Nosowska, Leksykon motywów literackich, hasło: wesele, ślub, Martel, Bielsko- Biała 2006, s. 542- 547;
2. A. Hutnikiewicz, Młoda Polska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1991;
3. Słownik języka polskiego, hasła: wesele, ślub, red. zbiorowa, PWN, Warszawa 1981.

Reklamy

Portret ojca w literaturze

I. Literatura podmiotu

1. Balzak Honoriusz, Ojciec Goriot, Warszawa 1978
2. Homer, Iliada (tu: Księga XXIV), Wrocław 1985
3. Kochanowski Jan, Tren VIII, Tren X, Tren XIX. W: Kochanowski Jan, Treny i elegie, Poznań 2002
4. Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, Warszawa 1984
5. Nałkowska Zofia, Granica, Warszawa 1995
6. Orzeszkowa Eliza, Nad Niemnem, Warszawa 1980
7. Pismo Święte (tu: Przypowieść o synu marnotrawnym), Warszawa 1987

II. Literatura przedmiotu

1. Achremowiczowa Wanda, „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, Warszawa 1971
2. Grzeszczuk Stanisław, „Treny” Jana Kochanowskiego, Warszawa 1988
3. Hanczakowski Michał, Kuziak Michał, Zawadzki Andrzej, Żynis Bernadetta, Historia literatury, Bielsko-Biała 2002
4. Karczewska-Markiewicz Zofia, „Ojciec Goriot” Honoriusza Balzaka, Warszawa 1974
5. Nosowska Dorota, Słownik motywów literackich, Bielsko-Biała 2004
6. Szypowska Irena, „Przedwiosnie” Stefana Żeromskiego, Warszawa 1993

Wieś w literaturze i sztuce

I. Bibliografia podmiotu

Literatura
1. Jan Kochanowski, Pieśń świętojańska o Sobótce. W: Jan Kochanowski, Utwory wybrane, Białystok 1993
2. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Kraków 1995
3. Władysław Stanisław Reymont, Chłopi, t.I, Wrocław 1999
4. Stanisław Wyspiański, Wesele, akt I, Kraków 2004.

Malarstwo:
5. Aleksander Gierymski, Chłopiec niosący snop [on-line] Dostępny w Internecie: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Gierymski_A/Gierymski_A_4.htm
6. Józef Chełmoński, Orka [on-line] Dostępny w Internecie: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Chelmonski/Chelmonski_7.htm
7. Włodzimierz Tetmajer, Żniwa, Wesele [on-line] Dostępne w Internecie: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Tetmajer/Tetmajer_2.htm

II. Bibliografia przedmiotu
1. Maciej Chrzanowski, Szkolny słownik motywów literackich [hasło: wieś], Warszawa 2003
2. Jacek Sokolski, Świat Jana Kochanowskiego, Wrocław 2000
3. Franciszek Ziejka, W kręgu literackiej tradycji [wstęp]. W: Władysław Stanisław Reymont, Chłopi, Wrocław 1999, s.VII-XIV
4. Jan Nowakowski, Geneza dramatu, Polska rzeczywistość [wstęp]. W: Stanisław Wyspiański, Wesele, Wrocław 1984, s.XVIII-XXIV, XXXVI-XLV
5. Obyczaje w Polsce, prac. zbior. pod red. Andrzeja Chwalby, Warszawa 2006
6. Słownik literatury staropolskiej, pod red. Teresy Michałowskiej, Wrocław 1990
7. Słownik literatury XIX wieku, pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej, Wrocław 1991

Portret Żyda w literaturze polskiej

I. Bibliografia podmiotu
1. Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, Wrocław 1999
2. Prus Bolesław, Lalka, Kraków 2002
3. Konopnicka Maria, Mendel Gdański, Kraków 2005
4. Krall Hanna, Zdążyć przez Panem Bogiem, Poznań 1997
5. Stefania Ney, Dzieci getta, Warszawa 1949

II. Bibliografia przedmiotu
1. Żbikowski Andrzej, Żydzi, Wrocław 1997
2. Droga Katarzyna, Żydzi, „Cogito” 2003 nr 7
3. Drabarek Barbara, Falkowski Jacek, Rowińska Izabella, Szkolny słownik motywów literackich, Warszawa 1998
4. Szuchta Robert, Trojański Piotr, Holokaust. Zrozumieć dlaczego, Warszawa 2006
5. Żydzi polscy, cykl dodatków „Rzeczpospolitej” pod red. Krzysztofa Masłonia, Macieja Rosalaka, Tomasza Stańczyka, Bogdana Boruckiego, Janusza Karaczewskiego, Jarosława Krawczyka, Warszawa 2008

Anioł czy femme fatale?
Przedstaw różnorodny obraz kobiety w literaturze różnych epok.

BIBLIOGRAFIA

I. Literatura podmiotu

1. Krasicki Ignacy: Żona modna. [w:] tegoż: Satyry i listy. Wrocław 1990
2. Mickiewicz Adam: Pan Tadeusz. Kraków 2003
3. Mickiewicz Adam: Konrad Wallenrod. Kraków 2000
4. Prus Bolesław: Lalka. Warszawa 1958
5. Sienkiewicz Henryk: Quo vadis. Wrocław 2002
6. Szekspir William: Makbet. Kraków 2003

II. Literatura przedmiotu

1. Lektury obowiązkowe. Szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych, pod red. Stanisłwa Balbusa i Włodzimierza Maciąga. Wrocław 1973
2. Lewandowska Zofia: Wielka powieść pozytywistyczna. „Lalka” Bolesława Prusa. Warszawa 1997
3. Matoszko- Czwalińska Jadwiga: Epoki literackie. Leksykon szkolny. Białystok 2006
4. Nosowska Dorota: Słownik motywów literackich. Bielsko-Biała 2004
6. Słownik filmu, pod red. Rafała Syski. Kraków 2005, Femme fatale
7. Janicka Irena: Posłowie. W: William Szekspir: Makbet. Łódź 1974
8. Markiewicz Henryk: Wstęp. W: Bolesław Prus: Lalka. Warszawa 1958
9. Goik Magdalena: Kobiety w literaturze. Warszawa 2009, rozdz. II: Toksyczne po zetknięciu ze skórą – trujący bluszcz