Posts Tagged ‘Tango’

Bibliografia podmiotowa:

1. A. Fredro, Zemsta, Warszawa 1956.
2. I. Krasicki, Monachomachia, [w:] K. Mrowcewicz , Starożytność- oświecenie, , Warszawa 1996
3. J. Kochanowski, O Koźle, [w:] Starożytność- oświecenie, K. Mrowcewicz, Warszawa 1996.
4. Molier, Świętoszek, Warszawa 1978.
5. S. Mrożek, Tango, Warszawa 1999.
6. Słota, O zachowaniu się przy stole, [w:] M. Adamczyk, B. Chrząstowska. J. T. Pokrzywniak, Starożytność- oświecenie, Warszawa 1996.
7. W. Szekspir, Poskromienie złośnicy, Warszawa 1987.
8. Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią, [w:] M. Adamczyk, B. Chrząstowska, J. T. Pokrzywniak, Starożytność- oświecenie, Warszawa 1996.

Bibliografia przedmiotowa:

1. Z. Libera, Oświecenie, Warszawa 1991.
2. W. Ligęza, Parabole Mrożka, [w:] W kręgu przemian polskiej prozy XX wieku, praca zbiorowa, Wrocław 1978.
3. J. Ziomek, Renesans, Warszawa 1973.

Reklamy

Groteska jako jeden ze sposobów ukazywania rzeczywistości

I. Literatura podmiotu

1. Gombrowicz Witold, Ferdydurke, Kraków 1997
2. Mrożek Stanisław, Tango, Kraków 1973
3. Tuwim Julian, Bal w operze. W: Tuwim Julian, Wiersze wybrane, Wrocław 1986
4. Witkiewicz Stanisław Ignacy, Szewcy, Wrocław 1999

II. Literatura przedmiotu

1. Bystroń Jan Stanisław, Komizm, Wrocław 1960
2. Dziemidok Bohdan, O komizmie, Warszawa 1967
3. Gryglewicz Tomasz, Groteska w sztuce polskiej XX wieku, Kraków 1984
4. Maciąg Włodzimierz, Ferdydurke Witolda Gombrowicza. W: Grzeszczuk Stanisław, Anna Niewolak-Krzywda, Arcydzieła literatury polskiej, Rzeszów 1988
5. Sidoruk Elżbieta, Groteska poezji Dwudziestolecia, Białystok 2004
6. Zawada Andrzej, Dwudziestolecie literackie, Wrocław 1995