Posts Tagged ‘treny’

Portret ojca w literaturze

I. Literatura podmiotu

1. Balzak Honoriusz, Ojciec Goriot, Warszawa 1978
2. Homer, Iliada (tu: Księga XXIV), Wrocław 1985
3. Kochanowski Jan, Tren VIII, Tren X, Tren XIX. W: Kochanowski Jan, Treny i elegie, Poznań 2002
4. Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, Warszawa 1984
5. Nałkowska Zofia, Granica, Warszawa 1995
6. Orzeszkowa Eliza, Nad Niemnem, Warszawa 1980
7. Pismo Święte (tu: Przypowieść o synu marnotrawnym), Warszawa 1987

II. Literatura przedmiotu

1. Achremowiczowa Wanda, „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, Warszawa 1971
2. Grzeszczuk Stanisław, „Treny” Jana Kochanowskiego, Warszawa 1988
3. Hanczakowski Michał, Kuziak Michał, Zawadzki Andrzej, Żynis Bernadetta, Historia literatury, Bielsko-Biała 2002
4. Karczewska-Markiewicz Zofia, „Ojciec Goriot” Honoriusza Balzaka, Warszawa 1974
5. Nosowska Dorota, Słownik motywów literackich, Bielsko-Biała 2004
6. Szypowska Irena, „Przedwiosnie” Stefana Żeromskiego, Warszawa 1993

Reklamy

Portret ojca w literaturze. Omów temat, analizując wybrane utwory.

LITERATURA PODMIOTU

1. Władysław Reymont: Chłopi (Tom I). Wrocław 1997
2. Honoriusz Balzac: Ojciec Goriot. Wrocław 1996
3. Eliza Orzeszkowa: Nad Niemnem. Wrocław 1997
4. Jan Kochanowski: Treny. Warszawa 1976
5. Henryk Sienkiewicz: Krzyżacy. Wrocław 1997
6. Gabriela Zapolska: Moralność pani Dulskiej. Warszawa 1970

LITERATURA PRZEDMIOTU

1. Dorota Nosowska: Leksykon motywów literackich. Bielsko- Biała 2004
2. Anna Popłowska: Słownik bohaterów literackich. Kraków 2003
3. Barbara Drabarek, Jacek Falkowski, Izabella Rowińska: Szkolny słownik motywów literackich.Warszawa 1998
4. http://www.polskina5.pl/. [online]