Posts Tagged ‘Wesele’

Bibliografia podmiotowa:

1. A. Fredro, Zemsta, Horyzont, Kraków 2003;
2. M. Dąbrowska, Na wsi wesele, Czytelnik, Warszawa 1975;
3. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Czytelnik, Warszawa 1973;
4. S. Mrożek, Tango, Nasza Księgarnia, Warszawa 1982;
5. E. Orzeszkowa, Nad Niemnem, Dom Książki, Kraków 1991;
6. M. Pawlikowska- Jasnorzewska, Ślub [w:] Poezje wybrane, Dom Książki, Kraków 1994, s. 38;
7. W. Reymont, Chłopi, T. 1., Somix, Bydgoszcz 1990;
8. S. Wyspiański, Wesele, Horyzont, Kraków 2000.

Bibliografia przedmiotowa:

1. D. Nosowska, Leksykon motywów literackich, hasło: wesele, ślub, Martel, Bielsko- Biała 2006, s. 542- 547;
2. A. Hutnikiewicz, Młoda Polska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1991;
3. Słownik języka polskiego, hasła: wesele, ślub, red. zbiorowa, PWN, Warszawa 1981.

Reklamy

Wieś w literaturze i sztuce

I. Bibliografia podmiotu

Literatura
1. Jan Kochanowski, Pieśń świętojańska o Sobótce. W: Jan Kochanowski, Utwory wybrane, Białystok 1993
2. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Kraków 1995
3. Władysław Stanisław Reymont, Chłopi, t.I, Wrocław 1999
4. Stanisław Wyspiański, Wesele, akt I, Kraków 2004.

Malarstwo:
5. Aleksander Gierymski, Chłopiec niosący snop [on-line] Dostępny w Internecie: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Gierymski_A/Gierymski_A_4.htm
6. Józef Chełmoński, Orka [on-line] Dostępny w Internecie: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Chelmonski/Chelmonski_7.htm
7. Włodzimierz Tetmajer, Żniwa, Wesele [on-line] Dostępne w Internecie: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Tetmajer/Tetmajer_2.htm

II. Bibliografia przedmiotu
1. Maciej Chrzanowski, Szkolny słownik motywów literackich [hasło: wieś], Warszawa 2003
2. Jacek Sokolski, Świat Jana Kochanowskiego, Wrocław 2000
3. Franciszek Ziejka, W kręgu literackiej tradycji [wstęp]. W: Władysław Stanisław Reymont, Chłopi, Wrocław 1999, s.VII-XIV
4. Jan Nowakowski, Geneza dramatu, Polska rzeczywistość [wstęp]. W: Stanisław Wyspiański, Wesele, Wrocław 1984, s.XVIII-XXIV, XXXVI-XLV
5. Obyczaje w Polsce, prac. zbior. pod red. Andrzeja Chwalby, Warszawa 2006
6. Słownik literatury staropolskiej, pod red. Teresy Michałowskiej, Wrocław 1990
7. Słownik literatury XIX wieku, pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej, Wrocław 1991

Słynne literackie małżeństwa

Bibliografia podmiotu
1. Dąbrowska Maria, Noce i dnie, Warszawa 1997
2. Legenda o świętym Aleksym. W: Toć jest dziwne a nowe. Antologia literatury polskiego średniowiecza. Oprac. Antonina Jelicz, Warszawa 1987, s.118-121
3. Nałkowska Zofia, Granica, Warszawa 1995
4. Reymont Władysław, Chłopi, Wrocław 1999
5. Wyspiański Stanisław, Wesele, Wrocław 1984
6. Zapolska Gabriela, Moralności pani Dulskiej, Warszawa 1970

Bibliografia przedmiotu
1. Nosowska Dorota, Słownik motywów literackich, Bielsko- Biała 2004
2. Nosowska Dorota, Słownik scen literackich, Bielsko- Biała 2005
3. Eustachiewicz Lesław, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, Warszawa 1998
4. Ziejka Franiszek, Wstęp. W: Reymont Władysław, Chłopi, Wrocław 1999
5. Nowakowski Jan, Wstęp. W: Wyspiański Stanisław, Wesele, Wrocław 1984
6. Goik Magdalena, Kobiety w literaturze, Warszawa 2009